Thursday, May 17, 2012

Håll i och känn! - Catch the feeling

Kan du som jag få en alldeles speciell känsla när du håller i en sak, ett ting helt enkelt?
Speciellt om det är en gammal sak, det är precis som att man får historien/historian i sina händer, som att den vill berätta.

Can you get a specific feeling when you hold one thing?
Especially if it´s an old thing, it´s just like you get the story/history in your hand.


Dreaming of blue..a picture treasure from my archive,

Jag kan ibland SÅ tydligt känna om det har varit glädje eller mycket smärta till exempel.
Jag kan också känna om det varit svårt att få saken eller att ha skapat den.
Ofta får jag den här känslan med saker som inte alls har något speciellt värde monetärt, det kan vara en gammal träbricka, en kniv eller en gammal kruka till exempel.

Sometimes I feel so clearly a especial feeling, also the feeling if it has been difficult to create it. Very often I get this feeling of thing that do not really have any particular value monetarily, it may be an old wooden tray, a knife or an old potfor.


Paris by Love


Nu ska du få en liten läxa av mig:
Låt dina händer få stryka över några saker och där du får en känsla av värme den saken tar du upp och håller. Släpp tankar och försök bara att känna in...

Vad känner du? Vad tror du saken vill förmedla? Vad vill den ge dig?


Now we get you some homework:
Allow your hands to cross out a few thing and where you ge a sense of a warmth feeling take up the thing and hold it. Try to feel what it says to you...

What do you feel? What do you think it wants to convey? What would it give you?

Let us know.

Hugs and kisses

Text/Author: Charlotte Sander
Publishing/pictures: Marie Söderberg
No comments:

Post a Comment