Friday, April 8, 2011

Vintage Bedroom or Metropolitan Elegance

Metropolitan Elegance
-Storstadselegans-
That was this pictures title in 1998
Today we call it Vintage

from a book called "the ultimate interior book"by judy spours

Dessa dämpade neutrala färger ger en härlig harmoni och skapar ett sofistikerat lugn i storstadens brus. jag upptäckte att nästintill hela vår lägenhet går i dessa toner,som likt  färgerna på bilden samverkar i finstämt varierande tyger, som är både inbjudande och lugnande. 


These muted neutral color gives a wonderful harmony and creat a sophisticated guiet in the citylife  Almost all our color in our City apartment is in these tones,as in the picture they interact in subtle different fabrics that is both inviting and soothing.

No comments:

Post a Comment